Wordt vriend van Het Houweling Telecom Museum.

Het Houweling Telecom Museum heeft uw steun nodig.
Ons kleine, maar unieke museum wordt gerund door 25 vrijwilligers. We hebben een klein budget voor het maken van tentoonstellingen, de zorg voor de collectie en onze andere museumtaken. We gaan stap voor stap in de richting van een bescheiden professioneel museum. Daarvoor moet veel gebeuren. We moeten bekender worden, we moeten onze collectie en onze uitgebreide documentatie registreren en in de computer toegankelijk maken, we moeten vaker onze kennis en onze verzameling ontsluiten door kleine activiteiten, we moeten educatieve programma’s opzetten enzovoort.

Voor al die zaken hebben we uw morele en uw financiële steun hard nodig. Meld u daarom als vriend van het Houweling Telecommuseum!

Wat krijgt een vriend?
Een uitnodiging voor de opening van tentoonstellingen, 1 maal per jaar een speciale activiteit voor de vrienden. U wordt op de hoogte gehouden van onze activiteiten en van onze plannen.

Wat geeft een vriend?
Buiten morele steun en propaganda voor het museum bij vrienden en bekenden een bijdrage van minimaal € 12,00 per jaar. Ons bankrekening nummer is: NL81INGB 0008966600 ten name van Vrienden van het Houweling Telecom museum”. U ontvangt daarvoor 2x per jaar een nieuwsbrief per mail en 1 x per jaar een uitnodiging voor een leuke middag. .

Hoe kan ik mij aanmelden als vriend?
Via onderstaand formulier.
Wilt u het formulier op papier invullen en versturen, klik dan hier op formulier. U kunt vervolgens het ingevulde formulier versturen via:

Mail                   : info@houwelingtelecommuseum.nl.
Post naar          : Stichting Vrienden van het Houweling Telecom Museum, Lusakastraat 2, 2622LM, Delft.
Langs brengen : Op de dinsdagen aan de Vlaggemanstraat 15 Rotterdam.

Formulier:


  * Is een Verplicht veld  Datum: *         

  Ja,ik word Vriend van Het "Houweling Telecom Museum".
  Ik doneer € , (minimaal € 12,00) per jaar. (Dus € 1,- per maand).

  Als vriend ontvang ik:
    1. 2x per jaar een verslag van de activiteiten rond ons museum
    2. een uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag
    3. een uitnodiging bij opening van een nieuwe tentoonstelling.


  Mijn gegevens.

  Dhr/Mw:                DhrMw

  Uw naam: *             

  Straat: *                  

  Postcode: *            Plaats: *                   

  Telefoon
  nummer:
  *              E-mailadres: *         

  Ik geef toestemming, om 1x per jaar (tot wederopzegging) het door u vermelde bedrag van onderstaande rekening af te mogen schrijven.

  Mijn IBAN rekening is: *       :  


  Akkoord verklaring:

  Uw volledige naam invullen alstublieft:*

  Datum:*  Als vriend van het Houweling Telecom Museum steun ik de instandhouding van het PTT/KPN erfgoed, zodat geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de historie van het PTT/KPN en de ontwikkeling van de telecommunicatie.

   Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens
          door deze website. *
          Hier vindt u ons Privacybeleid  Vraag/
  opmerking:
  Copyright © 2021
  Alle rechten voorbehouden.

  Disclaimer
         Ontworpen door: CBO.

  Ondersteund door: WordPress. Hosting door: Flexwebhosting.
  Naar boven / Up